Kültür ve medeniyet kavramları, binlerce yıllık bir birikim sonucunda oluşan ve günümüzde de sürekliliği olan önemli miraslar arasındadır. Bir kültürün tanıtımı yalnızca belirli bölgelerdeki sanatsal faaliyetlerin iletilmesiyle değil, aynı zamanda bu kültürü oluşturan ögelerin tamamının dahil edilerek tanıtılmasıyla mümkündür. Bu bağlamda Marka Şehirler Fuarı,  turistik çekiciliğe sahip bölge ve kentlerin kültür ve medeniyetlerinin; gelenek ve göreneklerinin sanattan, tarihe, gastronomiden, gelenek ve göreneklere kadar tamamının tanıtılmasına imkan veren önemli organizasyonlardan birisidir.
Dünya’ya kentlerine baktığımızda, pek çok şehir bulundukları bölgenin kültür ve medeniyetini sembolize eden yapılarla kimlik kazanma yoluna gitmektedir. Bu da uluslararası arenada kentlerin bilinirliğini arttıran ve o kenti sembolleştirerek, diğerlerinden ayıran özellikleriyle cazibe merkezi haline gelmesini sağlamaktadır.  Ülkemize kent kimliği açısından baktığımızda, bulunduğu coğrafyada gerek tarihi, gerek kültürel, gerekse mimari açıdan oldukça zengin ve güçlü bir mirasa sahip olduğu göze çarpmaktadır. Hatta daha da ileri gidecek olursak; tüm şehirlerimiz adeta birer açık hava tarih ve kültür müzesi olduğunu söylersek yanılmayız. Bu bağlamda 81 ilimizin tamamında marka şehir oluşturmak ve buna paralel olarak turizm çekiciliğini arttırmak, dünyadaki örneklerinden daha güçlü bir potansiyel kazandırmanın mümkün olacağını düşünmekteyiz.
Son yıllarda yapılan araştırmalar, turistik potansiyelin dünyaya tanıtılmasında fuarların önemli ölçüde etkili oldukları yönündedir. Bu yıl 26-27-28-29 Kasım 2021 tarihleri arasında Hollanda’nın Amsterdam kentinde düzenlenecek olan Tarihi Şehirler ve Coğrafi İşaretler Turizm Fuarı, sizlere şehrinizi ve bölgenizin kültürel mirasını tanıtmak için önemli bir fırsat sunuyor.
Fuar süresince kentinizin kültürel dokusunu meydana getiren, gelenek-göreneklerini, turistik potansiyelini ve her şeyden önemlisi şehrinizin marka kimliğini profesyonellerin de yardımıyla en etkili şekilde tanıtabilir ve mevcut potansiyeli en üst seviyeye taşıyabilirsiniz.
Fuar süresince, dünyanın birçok bölgesinden yüzlerce şehrin tanıtılmasının yanında, düzenlenecek etkinliklerle bölgenize katkıda bulunabilir, kent imajını güçlendirebilir ve kentsel markalaşma yolunda önemli mesafeler katedebilirsiniz.
Başta yerel yönetimler olmak üzere, sivil toplum örgütlerini, turizm işletmelerini, dernekleri, turizm faaliyetine destek veren kamu kurum ve kuruluşlarını 26-27-28-29 Kasım 2021 tarihleri arasında Hollanda’nın Amsterdam kentinde uluslararası katılımcılarla birlikte görmekten onur duyarız.
Sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı ve uluslararası niteliğe sahip en prestijli turizm fuarında siz de yerinizi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Marka Şehirler Fuarı

MARKA ŞEHİRLER FUARI

Tarihi Kültür Turizm Kentleri, Gastronomi Şehirleri ve Coğrafi İşaretler Fuarı

Amsterdam / HOLLANDA