Turizm, son yıllarda önemi tartışmasız şekilde artan; ülkelerin ve bölgelerin kalkınmasına doğrudan ve dolaylı olarak etki ederek gelir getiren önemli aktiviteler arasındadır. Turizm alanında dünyada büyük öneme sahip ülke ve kentler; marka şehir olabilmek adına coğrafi kimlik oluşturma yoluna gitmiş, kimisi sanatta, kimisi tarihi anlamda, kimisiyse psikolojik olarak turist kitlelerini etkilemek için farklı kültürel unsurlarını ön plana çıkarmışlardır.
Binlerce yıllık kadim tarihiyle Anadolu, Asya ve Avrupa arasında köprü vazifesi görmesinin yanı sıra, yüzlerce medeniyetin binlerce yılda oluşturduğu kültürel birikimiyle de dikkatleri çekmektedir. Her kentin kendisine has gelenek ve göreneklerle yoğurulduğu bu eşsiz mozaik, özellikle kültürel anlamda cazibe merkezleri oluşturulması açısından en önemli argümanlardan birisidir. Dolayısıyla şehrinizin turistik çekiciliğini, dış dünyaya tanıtmak için en önemli etkinlikler, direkt yarattıkları etki ile fuarlar olmaktadır. Çünkü fiziksel anlamda farklı tecrübeleri görmek, bunları yerinde incelemek ve katılımcılarla bire bir iletişim kurabilme bağlamında turizm fuarları; bölge tanıtımlarının ve kent imajının dünyaya duyurulması açısından en ideal metottur. Kent kimliğinin oluşturulması ve marka şehir imajının kazanılması sistematik ve planlı birtakım girişimlerle gerçekleştirilebilmektedir. Bu bağlamda en büyük görev özellikle valilikler, kent belediyeleri ve elbette ki il kültür ve turizm müdürlüklerine düşmektedir. Buna ek olarak turizm acenteleri, turizm işletmeleri, sivil toplum örgütleri ve dernekler de bir kentin turizm potansiyelini arttırma çalışmalarında önemli rol üstlenmektedir. Dolayısıyla bu yıl 26-27-28-29 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Marka Şehirler Fuarı, kentinizin tarihi ve turistik çekiciliğini, kültürel ve sanatsal anlamda yurt dışında tanıtılması açısından en uygun ortamı yaratmaktadır. Fuar süresinde yüzlerce aktif katılımcı ve binlerce ziyaretçi ile buluşma ortamlarının yaratılacağı bu organizasyonda, sizlerin de yer alarak şehrinizin markalaşmasına katkı sağlamanız en önemli kazanımlarınız arasında olacaktır.

Marka Şehirler Fuarı

MARKA ŞEHİRLER FUARI

Tarihi Kültür Turizm Kentleri, Gastronomi Şehirleri ve Coğrafi İşaretler Fuarı

Amsterdam / HOLLANDA