Türkiye’nin Coğrafi İşaretleri Anadolu’da! Yetkililer Avrupa’ya Tanıtım Turunda Hollanda’ya Gidiyorlar
Türkiye sahip olduğu zengin coğrafyası, çok sayıda etnik çeşitlilik gösteren kültürel kimliği, mimari yapısı, yemek, mutfak, din, sosyal ve ekonomik olarak çeşitli kategorilerdeki hizmet anlayışı geniş bir coğrafyadır. Kültür ve milliyet ayrımı yapmadan uluslararası düzeyde her türlü inanca ve tercihe saygı gösteren hoşgörülü politikasıyla; çeşitli kültürlere ev sahipliği yapan, imparatorluk devri devlet geleneğinden geçmiş, gelişmekte olan ve büyük bir coğrafi zenginlik ülkesidir.
Türkiye sahip olduğu eşsiz doğası ve zengin kültür mirası, mimari finans ve mutfak zenginliği gibi kazanımları ile Anadolu coğrafyasını temsil etme noktasında çok önemli bir yere sahiptir. Gerek yurt dışından gelen turist, iş adamları ve finans ortaklığı işine giren girişimciler gerekse ülkemiz yerel yönetimler kamu kurum ve kuruluşlar bünyesinde gelişim gösteren belediye, valilik kaymakamlık ve yerel yönetimler birimleri sosyal politika bünyesinde kendilerine ayrılan bütçe doğrultusunda yurt dışı fuar etkinliklerine katılmışlardır. Kültürel, ekonomik sosyal, teknik ve gastronomi dalındaki kategorik çeşitliliği ile medeniyetler arası kültürel miras alışverişinde bulunarak ülkelerin tanıtılmasına büyük oranda katkıda bulunmuşlardır.
Fuar Etkinliği Hizmetlerinde Neden Hollanda Tercih Ediliyor?
İthalat ve ihracat dengesinin kurulması, iş adamlarının turizm kâr seviyesinin her yıl arttığı gerçeği ile Türkiye’nin daha çok fuar hizmetlerine katılmasında ön ayaklık etmişlerdir. Mali olarak ta yatırımlarını bu ölçekte yapmaya hazır olan kamu görevlisi ve iş adamlarının çabaları takdire şayan bir nitelikte mili bilince olağanüstü katkılar sunan eşsiz hizmetlerdendir. Özellikle yurt dışında fuar etkinliklerine katılma fikri, Hollanda gibi içinde 5 milyona yakın Türk yaşayan, buralarda sıla hasreti duyan Türkiye de soluk alan, aldığı her nefeste Türkiye sevdası çeken her gurbetçi için umut kaynağı yaratacak nitelikteki faaliyetleri kapsamaktadır.
Hollanda çok sayıda türkün bir arada yaşaması, turizm gelirlerinin ve potansiyelinin artan ölçekte patlama yaptığı, ekonomik siyasal ve kültürel olarak giriş çıkışların en tepede olduğu Türkiye’nin ihracat ve ithalat dedesine geniş katkılar sunan bir ülke konumundadır. Bu sebeple Türk iş adamları ve yerel yönetimlerin en çok iletişim içinde oldukları, fuar etkinliği düzenledikleri, pek çok alanda bilgi, ekonomi, eğitim, kültür, finans, toplumsal ve teknik konuda alışveriş içinde bulunduğu ülke olarak milli bilince yüksek gelişim ve katkılarda bulunduğu başarılı bir ülkedir. Hollanda ve başkenti Amsterdam’ın fuar etkinlerinde odak noktasında olmasında Türk kültürel, mimari, mutfak ve finansal vs. her türlü zenginliğini tanıtma noktasında işlek ve hızlı bir bilgi akışını sağlaması elbette bu ülkelerin ne kadar gelişmiş ve uluslararası ölçekte bir o kadar başarılı, kaliteli ve vizyoner nitelikte bölgeler olduğunu kanıtlar niteliktedir. Belçika, Almanya, Fransa, Luksemburg gibi refah seviyesi yüksek ve turist akışının inanılmaz derecede gelişim sağladığı bu ülkelerin merkezimde yer alması Hollanda ile olan ikili ilişkilerin boyut kazanmasına artan ölçekte katkı sağlamıştır.
Türk is adamlarını 81 vilayette; kültürel gelişmişliğin, kalitenin, zengin yemek ve mutfak kültürünün gelişim gösterdiği, turizmin fuar etkinliklerine olan kâr payı oranları ve milli bilinci tanıtma noktasında yükselerek ivme kazanmasında son derece önemi ve duyarlılığı yadsınamaz gerçeklikteki fuar çalışmalarını ifade etmektedir. Hollanda Anadolu’dan Avrupa’ya açılan kapı bakımından geçiş noktası destek güzergahı olup burada milyonlarca Türk vatandaşının yaşıyor olması ülke tarihi şehirler ve coğrafi işaretler kapsamında ele alınan ve desteklenen kültürel mozaik içinde tanıtılan ve dünyaya açılan bir anahtar olarak gelişimine boyut kazandırmıştır.
Eşsiz doğası, mimari özellikleri, kültürel hazinesi, mutfak kültürü, müzik ve sanatsal zenginlikler hazinesi, tarihi kalıntılar ve medeniyetlerin buluştuğu bereketli Anadolu toprakları kaliteli zengin içeriği ile yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine konu olmayı başarmıştır. Hollanda, Amsterdam gibi; turizm hizmet,  ekonomi, ulaşım, teknik parça alım satımı, elektronik araç ve gereçler vs. alanlarda gelişmiş ülke modellerinde tanıtım fuarı düzenlemek ve bu fuarlara katılmak merkezi ve yerel güçlerin aktif katılım sağladıkları başarılı sosyal politika örneklerindendir.

Marka Şehirler Fuarı

MARKA ŞEHİRLER FUARI

Tarihi Kültür Turizm Kentleri, Gastronomi Şehirleri ve Coğrafi İşaretler Fuarı

Amsterdam / HOLLANDA