Turizm sezonluk, katılımcı sayısı, ilgi türüne göre çok sayıda alternatifi bünyesinde barındıran önemli gelir kaynaklarından birisidir. Özellikle son yıllarda alternatif turizm potansiyelini iyi şekilde değerlendiren bölgeler ve ülkeler turistlerin akınına uğrarken; gelişmekte olan ülkeler açısından turizm aktivitesi makroekonomik katkısıyla da ön plana çıkmakta ve bölgelerin kalkınmasına etki etmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalar, kentlerin kendilerine özgü kültürel yapılarıyla ülke genelinden ayrılan turizm potansiyelini barındırdıkları yönündedir. Bu nedenle kendilerine has kültürel değerleriyle şehirlerimizin turizm çekiciliklerini fark ederek bu bağlamda ulusal ve uluslararası organizasyonlarla tanıtımlarını gerçekleştirmeleri çok önemlidir.
Anadolu, binlerce yıllık geçmişi ve farklı kültürleri bünyesinde barındırmasıyla dünya genelinde önemli bir turistik potansiyeli de meydana getirmektedir. Özellikle son yıllarda önem kazanmaya başlayan alternatif turizm ve kültür turizmi bağlamında herhangi bir doğal çekiciliğe sahip olmasa da kültürel bağlamda niş turist kitlelerine hitap edebilecek muazzam bir potansiyeli saklamaktadır.
Turizm açısından yapılması gereken oldukça basittir. Kentsel markalaşma, turizm farkındalığı yaratma, doğal ve kültürel potansiyeli ulusal ve uluslararası düzeyde dünyaya tanıtmak; şehirlerin kalkınmasına ve turizm gelirleriyle daha yüksek yaşam şartlarının sağlanabilmesi mümkündür. Bu bağlamda dünyada doğal anlamda hiçbir çekiciliği olmamasına karşın; kültürel ve kent yaşamı bağlamında çok sayıda turist tarafından ziyaret edilen şehirlerin var olduğunu söyleyebiliriz. Tokyo, Berlin, Hamburg, Moskova, Petersburg, New York, Londra, Sidney, Paris, Milano, Barselona bu duruma en güzel örneklerdir. Ülkemizde ise kültürel anlamda markalaşmış kentler bulunmasına karşın potansiyel olarak alternatif turizm çeşitliliğiyle dikkat çeken bölgelerin de varlığı dikkat çekmektedir. Ülkemizde marka kent imajını kazanmış İstanbul, Gaziantep, Malatya, Antalya, İzmir, Aydın gibi kentler bu bağlamda turistik potansiyellerini günden güne katlayarak çok sayıda turist tarafından ziyaret edilmektedir. Oysa ki Anadolu, kadim geçmişi ve her kentin kendine has kültürel değerleriyle turizm potansiyelinden verimli bir şekilde yararlanmayı hak etmektedir. Bu nedenle bizler, kentinizin, bölgenizin turizm potansiyellerini dünyaya tanıtma noktasında, turizm farkındalığı yaratmanızda ve kent imajı kazanmanızda faydalı olacak danışmanlık hizmetleriyle yanınızdayken; aynı zamanda uluslararası organizasyonlarda direkt olarak potansiyel turist kitlelerine ulaşmanızı sağlamaktayız.
Unutmayın ki; ülkemizin geleceği, şehirlerin turizm potansiyelini tanıtmaktan geçmektedir.
Marka Şehirler Fuarına katılarak Hollanda,Almanya,Belçika,Lüksenburg gibi bölgeye yakın ülkelerdeki Türk vatandaşlarımız dahil potasiyel turistleri şehirlerinize ilçelerinize davet ederek tanıtımınızı yapabilrsiniz .

Marka Şehirler Fuarı

MARKA ŞEHİRLER FUARI

Tarihi Kültür Turizm Kentleri, Gastronomi Şehirleri ve Coğrafi İşaretler Fuarı

Amsterdam / HOLLANDA